AKTUALNOŚCI


KOMUNIKAT!Zaburzenia świadomości nie są charakterystyczne dla przyczyn psychogennych, czyli np. na tle stresowym. Najczęstszymi przyczynami nagłych i ostrych zaburzeń świadomości są: zatrucia lekami i substancjami psychoaktywnymi, zespoły abstynencyjne, stany chorobowe (zakażenia, zab. metaboliczne, nadciśnienie, gorączka, niedobory tiaminy, nowotwory), schorzenia neurologiczne (zakażenia wirusowe, zapalenie opon mózgowych).

Zaburzenia świadomości należy odróżnić od zaburzeń treści i toku myślenia, czyli np. dezorganizacja myśli, urojenia, itd.

A także zaburzenia świadomości należy odróżnić od zaburzeń pamięci, które mogą mieć przyczyny somatyczne (np. otępienie) lub psychogenne (np. amnezja dysocjacyjna). Zaburzenia pamięci psychogenne najczęściej powstają na tle stresowym, traumatycznym.

Ponadto, należy pamiętać, że bardzo mało prawdopodobne jest nagłe pojawienie się zaburzenia psychicznego u dorosłego człowieka, u którego nigdy wcześniej nie występowały zespoły psychopatologiczne. Zatem nagłe wystąpienie objawów psychiatrycznych najczęściej jest spowodowane stanem medycznym, zatruciem, chorobą somatyczną, używaniem substancji.

Oraz w pierwotnych zaburzeniach psychicznych nie występują zmiany w wynikach badań laboratoryjnych i nie stwierdza się objawów fizykalnych.

Ps. W odniesieniu do ostatnich nieprawdopodobnych zjawisk o jakich informują media.