Panel 1

OFERTA

 
 

Płatność należy wykonać przed wizytą.

Nr konta bankowego dla celów realizacji wizyt:


31 1140 0026 0000 5433 5900 5449

IBAN: PL31 1140 0026 0000 5433 5900 5449
BIC: BREXPLPWXXX

Uwaga! Płatność należy dokonywać tylko przelewem.
Nie ma możliwości płacenia gotówką lub kartą na miejscu.

REJESTRACJA / REZERWACJA:

Telefonicznie / SMSowo: 607-11-00-67
Kalendarz internetowy: https://kcp.pl/lekarz/damian-brela
Mailowo: psycholog@damianbrela.com
Formularz kontaktowy

KALENDARZ INTERNETOWY

Dyskretny gabinet i poczekania
na IV piętrze w kamienicy
w sercu Wrocławia,
ul. Kazimierza Wielkiego 15/41/K411
(obok Kina Nowe Horyzonty)

Czym się zajmuję? 

 • zaburzenia psychiczne wg ICD-11, DSM-5, DC:0-3R (link)
 • zaburzenia seksualne 
 • nerwice
 • problemy partnerskie 
 • problemy z sumieniem
 • problemy z akceptacją orientacji seksualnej
 • homofobia i self-homofobia
 • konsultacje dla rodziców małych dzieci 

Czym się nie zajmuję? 

 • psychologią sportu
 • psychologią niepełnosprawności / rehabilitacji
 • psychologią zarządzania / biznesu
 • behawioryzmem (oraz powiązanymi metodami)
 • diagnozą psychiatryczną
 • diagnozą psychometryczną (testy psychologiczne)
 • treningiem, coachingiem
 • nie wystawiam opinii, orzeczeń (dla celów prywatnych lub instytucjonalnych)

Pacjentom, którzy nie posiadają polskiego konta polecam serwis Azimo
w celu realizowania płatności na ww. konto (https://azimo.com/pl/wyslij-pieniadze-do-polski).


Panel 2

KONTAKT

mgr Damian Dominik Brela

Tel.: +48 607 11 00 67
E-mail: psycholog@damianbrela.com

Godziny pracy: 

poniedziałek i wtorek:  7.00 – 21.00
czwartek i piątek: 7.00 – 21.00

FORMULARZ KONTAKTOWY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Panel 3

O MNIE


Ukończyłem studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Obecnie naukę kontynuuję w całościowym, czteroletnim szkoleniu psychoterapii psychodynamicznej w szkole psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto realizuję studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Odbyłem wcześniej szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie oraz kurs z Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie. Ukończyłem również rok kursu psychoterapii integracyjnej we Wrocławiu akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu w postaci praktyk; w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu na oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych na stanowisku młodszego psychologa; w gimnazjum oraz szkole podstawowej, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto obecnie regularnie biorę udział w konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych, spotkaniach naukowych, warsztatach.

Moim głównym zainteresowaniem zawodowym jest psychoanaliza (klasyczna oraz współczesna). W przyszłości planuję rozwijać psychoanalizę w zakresie jej teorii. Chciałbym swoje idee i pomysły przelewać na papier w postaci licznych publikacji.

Poza pracą jestem ogromnym pasjonatem nauki. Większość wolnego czasu spędzam na czytaniu książek (naukowych) oraz „studiowaniu” ich; kontakcie ze zwierzętami, naturą; sauna oraz jazda samochodem pozwala mi zregenerować się oraz odpoczywać.

Doświadczenie kliniczne zdobywam każdego dnia podczas każdej rozmowy…, gdyż działanie psyche ujawnia się zawsze tam, gdzie tylko jest człowiek.

Biografia:

Kurs psychoterapii psychodynamicznej, czteroletni, podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (w trakcie)

Seksuologia Kliniczna, podyplomowe studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (w trakcie)

2020: Szkolenie Uzależnienie od seksu – diagnoza i terapia, organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

2018: Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne, organizowanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą

2016: Kurs psychoterapii organizowany przez WFOZPiRP (akredytowany przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

2014: Kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowany przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej

2013: Kurs Podstawy Hipnozy organizowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

2011 – 2016: Jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Temat pracy magisterskiej: “Relacja z obiektem i postawy rodzicielskie młodzieży zagrożonej demoralizacją” pod kierunkiem dr Krystyny Węgłowskiej-Rzepy. Wykorzystano metody badawcze jakościowe – test projekcyjny oraz metody ilościowe – kwestionariusz, 161 stron pracy.


Doświadczenie: 

Młodszy psycholog działu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych (2018) – Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu – zastępstwo – obowiązki:   

 • realizacja programu terapeutycznego oddziału;
 • prowadzenie oddziaływań o charakterze indywidualnym i grupowym oraz inne zajęcia określone przez kierownika oddziału (np. zajęcia psychoedukacyjne na temat psychologii uzależnienia, zajęcia – trening relaksacyjny dla chętnych);
 • opracowywanie oraz weryfikowanie indywidualnych diagnoz i programów terapeutycznych;
 • dokumentowanie swojej pracy w teczkach terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • uczestniczenie w posiedzenia zespołu terapeutycznego;
 • uczestniczenie w superwizjach zespołu terapeutycznego;
 • współpraca z wychowawcą w zakresie pracy penitencjarnej;
 • podejmowanie oddziaływań psychokorekcyjnych wobec skazanych wykazujących szczególne trudności;
 • podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania aktom autoagresji, wzajemnej demoralizacji skazanych oraz przeciwdziałanie zrachowaniom prowadzącym do konieczności stosowania środków przymusu bezpośredniego;
 • wyrażanie opinii w kwestii zastosowania lub zaprzestania stosowania środków wychowawczych;
 • uczestniczenie w kontaktach z rodziną skazanego dla celów terapeutycznych skazanego;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla personelu oddziału terapeutycznego
 • monitorowanie zachowań zabronionych, np. przemycanie substancji zabronionych wśród osadzonych.

Sądowy Kurator Społeczny dla nieletnich w sadzie rejonowym Wrocław – Krzyki (2018 – 2019):  

 • ocena sytuacji rodzinnej, szkolnej i wychowawczej podopiecznych;
 • nadzór nad wykonaniem postanowień sądu, monitorowanie sytuacji rodziny, rozliczanie z podjętych działań,
 • przeprowadzanie interwencji,
 • wnioskowanie o zmianie środków wychowawczych;
 • sporządzanie protokołów ze spotkań, opinii, sprawozdań miesięcznych i kwartalnych;
 • udział w zebraniach z rodzicami, spotkaniach zespołu wychowawczego w szkole;
 • stały kontakt z wychowawcą szkolnym podopiecznego;
 • stały kontakt z psychologiem szkolnym lub i pedagogiem w szkole podopiecznego;
 • działania psychoedukacyjne dla podopiecznych i rodzin;

Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 77 we Wrocławiu (2018) – zastępstwo: 

Psycholog – nauczyciel w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 we Wrocławiu (2018/2019): 

Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu (2020) – zastępstwo: 

Obowiązki:

 •  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów;
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (mini wykłady, pogadanki, warsztaty) w ramach zastępstw lekcyjnych;
 • regularne spotkania indywidualne z uczniami z trudnościami emocjonalnymi, zachowaniem;
 • regularne spotkania psychologiczne z uczniem autystycznym;

Wymienione zadania realizowane we współpracy z:

– dyrekcją szkoły;
– rodzicami;
– nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
– nauczycielami i pracownikami innych szkół;
– poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
– poradniami specjalistycznymi;
– innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Współpraca z portalem psychologicznym Konsult-Expert (2017 – 2018): 

 • prowadzenie konsultacji psychologicznych;
 • prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych;
 • prowadzenie regularnych spotkań psychologicznych;
 • obsługa portalu, czatu on-line, odpisywanie na wiadomości pacjentów;
 • doradztwo psychologiczne przy wyborze psychoterapii.

Współpraca z Fundacją Twój Star-up (2018 – obecnie) na stanowisku psychologa realizując:  

 • pomoc psychologiczna on-line osobom z zagranicy oraz z odległych obszarów;
 • prowadzenie konsultacje psychologicznych on-line lub stacjonarnie;
 • prowadzenie regularnych sesji psychologicznych;
 • psychoedukacja;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • wsparcie osób LGBT;
 • interwencje psychologiczne np. sytuacje suicydalne.

Praktyka zawodowa

Praktyka w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym Ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Przeprowadzanie wywiadów i badań psychologicznych, psychoedukacja pacjentów i rodzin, sesje terapii rodzinnej, uczestniczenie w posiedzeniach zespołu, badaniach pacjentów, rozmowy indywidualne oraz sporządzanie i redagowanie wpisów w dokumentacji medycznej w kartach pacjentów.  Opieka nad pacjentami w zajęciach terapeutycznych (muzykoterapia, kinezyterapia, arteterapia, terapia grupowa, filmoterapia), spacerach, spotkaniach społeczności szpitalnej.

Praktyka obserwacyjna w Poradni Urologii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pod okiem lekarza urologa / androloga rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Andrologii.


Ponadto uczestniczę w licznych konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych oraz szkoleniowych, m.in.:


02.2021: wykład psychoanalityczny Wiktora Sedlaka „EMOCJONALNY ROZWÓJ KLINICYSTY” – PTPa  

02.2021: wykłady z cyklu „Praktyczne aspekty postępowania karnego” mec. Krzysztof Izdebski

“Lekarz jako świadek w postępowaniu karnym”  

“Lekarz jako podejrzany oraz oskarżony w postępowaniu karnym”  

“Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej” 

02.2021: konferencja psychoanalityczna XXX Jubileuszowe Dni IPP „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” 

02.2021: webinar Medical Tribune Polska Sp. z o. o „Diagnoza i leczenie dysfunkcji seksualnych i zaburzeń preferencji. Jak nie popełnić błędu?”

01.2021: wykład Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin PTPP „Stan umysłu pary”

12.2020: wykład  Panel Kandydatów PTPa „Co jeszcze może pomieścić sesja analityczna? Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu.”

11.2020: wykład “Lęk, samotność, mniejsza ekspozycja na światło – co jeszcze pogarsza jakość snu w dobie pandemii?”  prof. Adam Wichniak 

11.2020: konferencja I KONFERENCJA ONLINE: „PSYCHOANALIZA – OD KOŁYSKI DO…” – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

10.2020: wykład Jarosława Serdakowskiego „Wprowadzenie i ogólne przedstawienie psychoanalitycznego podejścia do pracy z parami” – Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

10.2020: wykład Piotra Gworczyka “Winnicott i Bion w dialogu. Cz. 1. Punkt odniesienia” – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

10.2020: III Forum Zdrowia Psychicznego “Smutek czy depresja – gdzie jest granica?” – Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego – Zrozumieć i Pomóc oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

08.2020: wykład “Wspólna farmakoterapia bólu i depresji: pułapki diagnostyczne i interakcje lekowe” prof. Piotr Gałecki 

08.2020: wykład “Przyczyny, charakterystyka kliniczna i terapia depresji w różnych grupach wiekowych” prof. Piotr Gałecki 

07.2020: wykład “Czy esketamina może być przełomem w leczeniu depresji lekoopornej?” dr hab. n. med. Marcin Siwek 

07.2020: wykład “Jakie obecnie są najczęstsze dylematy w diagnostyce i leczeniu depresji?” dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek 

06.2020: wykład “Uzależnienie od alkoholu i lęk w dobie pandemii COVID-19 – najważniejsze aspekty praktyki klinicznej” prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar 

05.2020: wykład “Łączenie leków psychotropowych z innymi lekami – wskazówki praktyczne” dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski 

05.2020: wykład “Bo odporność bierze się z brzucha – jak prawidłowe odżywianie wpływa na odporność dzieci?” prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht 

04.2020: wykład “Problemy organizacyjne i prawne w gabinecie lekarskim” dr n. praw. Radosław Tymiński 

04.2018: IV Wrocławskiej Konferencji “Szaleństwo? Zaburzenie? Granice normy” – Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

02.2018: wykład “RODO – Nowe zasady ochrony danych osobowych w praktyce lekarskiej: praktyczne informacje o wymogach, prawach pacjentów i sankcjach” adwokat Joanna Mamczur 

10.2017: seminarium „Psychoterapia – ramy teoretyczne i możliwości zastosowań praktycznych” – WFOZPiRP

02.2015: konferencja XXIV Dni IPP pt. „Uzależnieni” – Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

01.2015: seminarium kliniczne (superwizyjne) prowadzonym przez W. Sedlaka – analityka szkoleniowego Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

02.2014: konferencja XXIII Dni IPP pt.: „Romantyczni” – Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

11.2013: konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego poświęconej myśli i teorii D.W. Winnicotta  pt. „Perspektywy Winnicottowskie”

10.2013: seminarium „Treści i techniki terapeutyczne odpowiednie do faz rozwojowych w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi metodą Wernera Meinholda (H.I.T.T.)” – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą


Od 2017 członek POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Były członek Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą


Panel 5

Notatki psychologiczne…

PSYCHOANALIZA – CIEKAWOSTKI

SEKSUOLOGIA KLINICZNA

ZABURZENIA PSYCHICZNE

SEKSUOLOGIA – CIEKAWOSTKI

CIEKAWOSTKI – INNE