Kategorie i grupy zaburzeń psychicznych według DSM-5

Kategorie i grupy zaburzeń psychicznych według DSM – 5  

Damian D. Brela 

 
 
Na podstawie: Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych. Wydanie piąte. DSM – 5. American Psychiatric Association. Wydawnictwo: Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018. Redakcja wydania polskiego: Piotr Gałecki, Maciej Pilecki, Joanna Rymaszewska, Agata Szulc, Sławomir Sidorowicz, Jacek Wciórka.  

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE 

Zaburzenie rozwoju inteletualnego (niepełnosparwność intelektualna) 

– w przypadku zaburzeń intelektualny psychoterapia psychoanalityczna / psychodynamiczna nie jest wskazana. Pomoc osobom dotkniętym tego rodzaju zaburzeniem realizuje się poprzez rehabilitację, zastosowanie ma tutaj specjalizacja z psychologii rehabilitacji / niepełnosprawności. Z racji tego, że nie posiadam takich kwalifikacji nie zajmuję się pomocom osobom z zaburzeniami rozwoju intelektualnego.  
 

Zaburzenia komunikacji  

Zaburzenia należące do spektrum autyzmu 

Zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD) 

Specyficzne zaburzenia uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) 

Zaburzenia ruchowe (rozwojowe zaburzenie koordynacji, stereotypie ruchowe) 

Zaburzenia tikowe / tiki (Zaburzenie Tourette’a, uporczywe tiki ruchowe lub głosowe, tiki przemijające) 

Inne określone zaburzenie neurorozwojowe 

Nieokreślone zaburzenie neurorozwojowe 

ZABURZENIA NALEŻĄCE DO SPEKTRUM SCHIZOFRENII I INNE ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE 

Zaburzenie schizotypowe (osobowość schizotypowa) 

Zaburzenie urojeniowe 

Krótkotrwałe zaburzenie psychotyczne 

Zaburzenie pod postacią schizofrenii (schizofrenoformiczne) 

Schizofrenia 

Zaburzenia schizoafektywne 

Zaburzenie psychotyczne wywołane substancją / lekiem  

Zaburzenie psychotyczne spowodowane innym stanem ogólnomedycznym 

Katatonia związana z innym zaburzeniem psychicznym 

Zaburzenie katatoniczne spowodowane stanem ogólnomedycznym  

Inne określone zaburzenie ze spektrum schizofrenii i inne zaburzenie psychotyczne 

Nieokreślone zaburzenie ze spektrum schizofrenii i inne zaburzenie psychotyczne 

ZABURZENIA (AFEKTYWNE) DWUBIEGUNOWE I INNE Z NIMI ZWIĄZANE 

Zaburzenie (afektywne) dwubiegunowe typu I 

Zaburzenie (afektywne) dwubiegunowe typu II 

Zaburzenie cyklotymiczne 

Zaburzenie dwubiegunowe i pokrewne wywołane substancją / lekiem 

Zaburzenia dwubiegunowe i pokrewne spowodowane innym stanem medycznym 

Inne określone zaburzenie (afektywne) dwubiegunowe 

Nieokreślone zaburzenie (afektywne) dwubiegunowe 

ZABURZENIA DEPRESYJNE 

Dezorganizujące zaburzenie regulacji nastroju 

Większe zaburzenie depresyjne (pojedynczy epizod, epizod nawracający) 

Uporczywe zaburzenie depresyjne (dystymia) 

Przedmenstruacyjne zaburzenie dysforyczne 

Zaburzenie depresyjne wywołane substancją lub lekiem  

Zaburzenie depresyjne spowodowane stanem ogólnomedycznym 

Inne określone zaburzenie depresyjne 

Nieokreślone zaburzenie depresyjne 

ZABURZENIA LĘKOWE 

Separacyjne zaburzenie lękowe 

Mutyzm selektywny 

Fobia swoista (izolowana) (zwierzęta, środowisko naturalne, lęk przed krwią, zastrzykami, przed opieką medyczną, przed ranami, sytuacji, inne) 

Społeczne zaburzenie lękowe (fobia społeczna) 

Zaburzenie paniczne 

Agorafobia 

Zaburzenie lękowe uogólnione 

Zaburzenie lękowe wywołane substancją / lekiem 

Zaburzenie lękowe spowodowane innym stanem ogólnomedycznym 

Inne określone zaburzenie lękowe 

Nieokreślone zaburzenie lękowe 

ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE I INNE Z NIMI ZWIĄZANE 

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 

Cielesne zaburzenie dysmorficzne / Dysmorfofobia / Dysmorfia mięśniowa 

Zbieractwo patologiczne / Zaburzenia gromadzenia 

Trichotillomania / Zaburzenie z wyrywaniem włosów 

Dermatotillomania / Zaburzenie z rozdrapywaniem (skubaniem) skóry / Wywołane uszkodzenie skóry / Przeczosy psychogenne 

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne wywołane substancją / lekiem  

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne spowodowane innym stanem ogólnomedycznym 

Inne określone zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane  

Nieokreślone zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane  

ZABURZENIE ZWIĄZANE Z TRAUMĄ I STRESOREM / ZABURZENIA POURAZOWE I ZWIĄZANE Z CZYNNIKIEM STRESOWYM  

Reaktywne zaburzenie więzi 

Zaburzenie z rozhamowaniem nawiązywania relacji / Zaburzenie polegające na nadmiernej łatwości nawiązywania stosunków społecznych 

Zaburzenie stresowe pourazowe  

Ostre zaburzenie stresowe  

Zaburzenie adaptacyjne  

Inne określone zaburzenie pourazowe i związane z czynnikiem stresowym 

Nieokreślone zaburzenie pourazowa i związane z czynnikiem stresowym 

ZABURZENIA DYSOCJACYJNE 

Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości  

Amnezja dysocjacyjna 

Fuga dysocjacyjna 

Zaburzenie depresonalizacyjne / derealizacyjne 

Inne określone zaburzenie dysocjacyjne 

Nieokreślone zaburzenia dysocjacyjne 

ZABURZENIA Z OBJAWAMI SOMATYCZNYMI I POKREWNYMI  

Zaburzenie pod postacią somatyczną  

Zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondryczne) 

Zaburzenie konwersyjne / Zaburzenie z czynnościowymi objawami neurologicznymi 

Czynniki psychiczne wpływające na inny stan ogólnomedyczny 

Zaburzenia pozorowane  

Inne określone zaburzenie z objawami somatycznymi i inne z nim związane 

Nieokreślone zaburzenie z objawami somatycznymi i inne z nim związane 

ZABURENIA JEDZENIA I ODŻYWIANIA SIĘ  

Pica / Łaknienie opaczne 

Zaburzenie przeżuwania / Zaburzenie regurgitacyjne 

Zaburzenie z ograniczaniem/unikaniem przyjmowania pokarmów 

Jadłowstręt psychiczny / Anorexia nervosa 

Żarłoczność psychiczna / Bulimia nervosa 

Zaburzenie z napadami objadania się 

Inne określone zaburzenie jedzenia i odżywiania się  

Nieokreślone zaburzenie jedzenia i odżywiania się  

ZABURZENIA WYDALANIA 

Moczenie się  

Zanieczyszczenie się kałem 

Inne określone zaburzenie wydalania 

Nieokreślone zaburzenie wydalania 

ZABURZENIA SNU I CZUWANIA  

Zaburzenia z bezsennością / Insomnia 

Zaburzenie z nadmierną sennością / Hipersomnia 

Narkolepsja 

Obturacyjny bezdech i spłycony oddech podczas snu 

Centralny bezdech senny 

Idiopatyczny bezdech senny ośrodkowy 

Oddech Cheyne’a-Stokesa 

Bezdech senny ośrodkowy występujący z uzywaniem opioidów  

Hiperwentylacja związana ze snem 

Zaburzenie okołodobowego rytmu snu i czuwania 

Zaburzenie związane z wybudzaniem w czasie snu non-REM 

Sennowłóctwo 

Seksomnia 

Koszmary senne 

Zaburzenia zachowania w czasie snu REM 

Zespół niespokojnych nóg 

Zaburzenia snu wywołane substancją/lekiem  

Inna określona bezsenność 

Nieokreślona bezsenność 

Inne określone zaburzenie z nadmierną sennością  

Nieokreślone zaburzenie z nadmierną sennością 

Inne określone zaburzenie snu i czuwania 

Nieokreślone zaburzenie snu i czuwania 

DYSFUNKCJE SEKSUALNE 

Opóźniony wytrysk 

Zaburzenie wzwodu 

Zaburzenie orgazmu u kobiet 

Zaburzenie zainteresowania / wzbudzenia seksualnego u kobiet 

Bolesność genitalno-miednicza / Zaburzenie penetracji 

Osłabienie pożądania seksualnego u mężczyzn 

Wytrysk przedwczesny (wczesny) nasienia 

Dysfunkcja seksualna wywołana substancją / lekiem  

Inna określona dysfunkcja seksualna 

Nieokreślona dysfunkcja seksualna 

DYSFORIA PŁCIOWA 

Dysforia płciowa (u dzieci, dorastających, dorosłych, z zaburzeniami rozwoju płciowego, po zmianie płci,) 

Inna określona dysforia płciowa 

Nieokreślona dysforia płciowa 

ZABURZENIA NISZCZYCIELSKIE, KONTROLI IMPULSÓW I ZACHOWANIA 

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze 

Okresowe zaburzenie eksplozywne 

Zaburzenia zachowania  

Antyspołeczne zaburzenie osobowości 

Piromania 

Kleptomania 

Inne określone zaburzenie niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania 

Nieokreślone zaburzenie niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania 

ZACHOWANIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJAMI I UZALEŻNIENIA 

Zaburzenie używanie alkoholu (uzależnienie od alkoholu) 

Zatrucie alkoholem 

Odstawienie alkoholu (alkoholowy zespół abstynencyjny) 

Zatrucie kofeiną 

Odstawienie kofeiny 

Zaburzenie używania konopi 

Zatrucie konopiami 

Odstawienie konopi 

Zaburzenie używania fencyklidyny 

Zaburzenie używania innego halucynogenu 

Zatrucie fencyklidyną 

Zatrucie innym halucynogenem 

Utrwalone zaburzenie postrzegania wywołane substancją halucynogenną 

Zaburzenie używania substancji wziewnej 

Zatrucie substancją wziewną 

Zaburzenie używania opioidów (uzależnienie od opioidów) 

Zatrucie opioidem 

Odstawienie opioidu 

Zaburzenie używania leków uspokajających, nasennych, przeciwlękowych (uzależneineie od leków) 

Zatrucie lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwlękowymi 

Odstawienie leków uspokajających, nasennych, przeciwlękowych 

Zaburzenie używania stymulanta (np. amfetamina, kokaina, inne) 

Zatrucie stymulantem  

Zaburzenie używania tytoniu 

Odstawienie tytoniu 

Zaburzenie używania innej lub nieznznej substancji 

Zatrucie inną lub nieznaną substancją 

Odstawienie innej lub nieznanej substancji 

Zaburzenia hazardowe / hazard patologiczny  

ZABURZENIA NEUROPOZNAWCZE 

 
Majaczenie 

Zaburzenie neuropoznawcze / Otępienie, spowodowane: 

 • chorobą Alzheimera 
 • zwyrodnieniem czołowo-skroniowym 
 • z ciałami Lewy’ego 
 • chorobą naczyniową  
 • urazowym uszkodzeniem mózgu 
 • wywołane substancją / lekiem 
 • zakażeniem HIV 
 • chorobą pironową  
 • chorobą Parkinsona 
 • chorobą Huntingtona 
 • innym stanem ogólnomedycznym 
 • wieloma czynnikami etiologicznymi  
   

UWAGA: Zaburzenia neuropoznawcze (majaczenie oraz otępienie) zawsze są spowodowane kontaktem z substancją, urazem, zwyrodnieniem, zatruciem chemicznym, chorobą, zakażeniem, itd. Nigdy nie są to zaburzenia psychogenne, dlatego nie leczy ich się psychoterapią w żadnym nurcie. Pacjenta lub kogoś kto zgłasza pacjenta z ostrym zaburzeniem świadomości należy jak najszybciej skontaktować / odesłać do właściwego szpitala / SORu. Natomiast zaburzenia otępienne – niezależnie z jakiej przyczyny – mogą podlegać jedynie rehabilitacji psychologicznej (i innej) i wtedy również nie ma zastosowania psychoterapia, a specjaliści od psychologii rehabilitacji / niepełnosprawności.  

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI 

Paranoiczne zaburzenie osobowości 

Schizoidalne zaburzenie osobowości 

Schizotypowe zaburzenie osobowości 
 

Antyspołeczne zaburzenie osobowości 

Graniczne zaburzenie osobowości 

Histrioniczne zaburzenie osobowości 

Narcystyczne zaburzenie osobowości 

 
Unikowe zaburzenie osobowości 

Zależne zaburzenie osobowości 

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości 

 
Zmiana osobowości spowodowana innym stanem medycznym 

Inne określone zaburzenie osobowości 

Nieokreślone zaburzenie osobowości 

ZABURZENIA PARAFILICZNE / PARAFILIE 

 

Zaburzenia voyeurystyczne / oglądactwo / podglądactwo 

Zaburzenie ekshibicjonistyczne 

Zaburzenie frotterystyczne / ocieractwo / ocieranie się 

Masochistyczne zaburzenie seksualne 

Asfiksjofilia 

Sadystyczne zaburzenie seksualne 

Zaburzenie pedofilne 

Zaburzenia fetyszystyczne 

Zaburzenie transwestyczne 

Inna określona parafilia 

Nieokreślona parafilia 

ZABURZENIA RUCHU WYWOŁANE LEKIEM I INNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW 

 

Parkinsonizm wywołany lekiem neuroleptycznym 

Parkinsonizm wywołany innym lekiem 

Złośliwy zespół neuroleptyczny 

Ostra dystonia wywołana lekiem 

Ostra akatyzja wywołana lekiem 

Późna dyskineza 

Późna dystonia 

Późna akatyzja  

Drżenie polekowe 

Inne zaburzenie ruchu wywołane lekiem 

Zespół objawów związany z przerwaniem przyjmowania leków przeciwdepresyjnych  

Inne działania niepożądane leków 

 

INNE STANY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA KLINICZNEGO 

 

 
Problemy dotyczące wychowania w rodzinie 

Problemy dotyczące związku między rodzeństwem ‘ 

Wychowanie z dala od rodziców 

Problemy w związku między małżonkami lub partnerami 

Rozpad rodziny z powodu separacji lub rozwodu 

Wysoki poziom wyrażanych w rodzinie emocji 

Niepowikłana żałoba 

Fizyczna znęcanie się nad dzieckiem 

Seksualne znęcanie się nad dzieckiem 

Zaniedbywanie dziecka 

Psychiczne znęcanie się nad dzieckiem 

Przemoc fizyczna ze strony małżonka lub partnera  

Przemoc seksualna ze strony małżonka lub partnera 

Zaniedbywanie małżonka lub partnera 

Fizyczne znęcanie się nad osobą dorosłą 

Seksualne znęcanie się nad osobą dorosłą 

Psychiczne znęcanie się nad osobą dorosłą 

Problemy edukacyjne 

Problemy zawodowe (zatrudnienie, migracja) 

Problemy mieszkaniowe i ekonomiczne (bezdomność, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, niezgoda z sąsiadem, lokatorem lub właścicielem, brak odpowiedniego pożywienia lub bezpiecznej wody do picia, skrajna bieda, niski dochód, niewystraczające zabezpieczenie socjalne) 
 

Problemy fazy / cyklu życia 

Samotność 

Trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska 

Wykluczenie i odrzucenie społeczne 

Obiekt dyskryminacji i prześladowań 

Ofiara zbrodni 

Skazanie w postępowaniu cywilnym lub karnym bez uwięzienia 

Uwięzienie lub inne pozbawienie wolności 

Problemy związane ze zwolnieniem z więzienia 

Problemy związane z innymi okolicznościami prawnymi  

Poradnictwo seksualne 

Inne poradnictwo 

Problem religijny lub duchowy 

Problem dotyczący niechcianej ciąży 

Problemy dotyczące wielorództwa 

Niezgoda z przedstawicielami służb socjalnych, kuratorem sądowym, przedstawicielem prawnym, pracownikiem pomocy społecznej 

Ofiara terroryzmu lub tortur 

Narażenie na klęskę żywiołową, wojnę i inne sytuacje niebezpieczne 

Uraz psychiczny w wywiadzie 

Samouszkodzenie w wywiadzie 

Konieczność migracji spowodowana służbą wojskową 

Inne czynniki ryzyka 

Problemy dotyczące stylu życia 

Zachowania antyspołeczne u osoby dorosłej 

Zachowania antyspołeczne u dziecka i osoby dorastającej 

Niedostępność placówek medycznych 

Niedostępność innych form opieki 

Niestosowanie się do zaleceń 

Nadwaga lub otyłość 

Symulacja 

Wędrowanie związane z zaburzeniem psychicznym 

Graniczne funkcjonowanie intelektualne