O MNIE

cropped-ja11.jpgUkończyłem studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Odbyłem szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie oraz kurs z Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie. W 2017 roku ukończyłem rok z czteroletniego kursu psychoterapii we Wrocławiu akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W trakcie studiów odbyłem następujące praktyki. W Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu w okresie od grudnia 2012 r. do maja 2013r. prowadziłem warsztaty anty-dyskryminacyjne o tematyce z zakresu psychologii społecznej: mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń, postrzeganie społeczne, rola płci psychologicznej. Zajęcia z młodzieżą zostały pozytywnie ocenione przez pracującego tam pedagoga. W tym samym miejscu odbyłem miesięczną, studencką praktykę w charakterze psychologa szkolnego.

Odbyłem  praktykę w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Do obowiązków moich należało: przeprowadzenie wywiadów z pacjentami, badania psychologicznych (funkcje poznawcze, osobowość), rozmowy z pacjentami, psychoedukacja, uczestnictwo w sesjach terapeutycznych. Ponadto obecnie regularnie biorę udział w konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych, spotkaniach naukowych, warsztatach.

Moim głównym zainteresowaniem zawodowym jest psychoanaliza (klasyczna). Psychoanaliza jest jednocześnie teorią jak i metodą badającą nasze psychiczne życie nieświadome. Często nie zauważamy, że „coś” nami kieruje, sprawia, że podejmujemy takie czy inne decyzje, mniej lub bardziej dojrzałe. Jako metoda pozwala uzyskać dostęp do tego, co jest oddalone od doświadczenia świadomego. Natomiast jako teoria wyjaśnia procesy odpowiedzialne za kształtowanie osobowości, rozwój psychologiczny człowieka (ze szczególnym akcentem na doświadczenia wczesnodziecięce), etiologię zaburzeń psychicznych, ale także inne kwestię związane np. z kulturą, sztuką, życiem społecznym.

W przyszłości planuję rozwijać psychoanalizę w zakresie jej teorii. Chciałbym swoje idee i pomysły przelewać na papier w postaci licznych publikacji.

Poza pracą jestem ogromnym pasjonatem nauki. Większość wolnego czasu spędzam na czytaniu książek (naukowych) oraz „studiowaniu” ich. Kontakt ze zwierzętami, naturą, sauna oraz jazda samochodem pozwala mi zregenerować się oraz odpoczywać.

Doświadczenie kliniczne zdobywam każdego dnia podczas każdej rozmowy…, gdyż działanie psyche ujawnia się zawsze tam gdzie tylko jest człowiek.

Biografia:

 • 2016 Szkolenie z psychoterapii we Wrocławiu WFOZPiRP  (akredytowany przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • 2016 Szkolenie z psychoterapii Gestalt
 • 2015 Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie
 • 2014 Podstawy Hipnozy w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie
 • 2012 Szkolenie psycho-pedagogiczne: Edukator Anty-dyskryminacyjny (Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu)
 • 2011 – 2016 Psychologia, jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim

Od 2017 członek POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Były członek Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

 • Psycholog w Zakładzie Karnym (Służba Więzienna) we Wrocławiu
 • Psycholog w Gimnazjum / Szkole Podstawowej we Wrocławiu
 • 2017 – 2019 Psycholog w Konsult.Expert Polska
 • 2014 Praktyka w Szpitalu Psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • 09.2013 – 11.2013 Praktyka, psycholog szkolny w Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu
 • 12.2012 – 05.2013 Prowadzenie zajęć / warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu psychologii społecznej w Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu  (Edukator)
 • 10.2017 Udział w wykładzie psychoanalitycznym prowadzonym przez Franco De Masi
 • 10.2017 Udział w seminarium „Psychoterapia – ramy teoretyczne i możliwości zastosowań praktycznych”
 • 02.2015 Udział w konferencji psychoanalitycznej – XXIV Dni IPP pt. „Uzależnieni”
 • 01.2015 Udział w seminarium klinicznym (superwizyjnym) prowadzonym przez W. Sedlaka – analityka szkoleniowego Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
 • 02.2014 Udział w konferencji XXIII Dni IPP pt.: „Romantyczność”
 • 11.2013 Udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego poświęconej myśli i teorii D.W. Winnicotta  pt. „Perspektywy Winnicottowskie”
 • 10.2013 Udział w seminarium „Treści i techniki terapeutyczne odpowiednie do faz rozwojowych w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi metodą Wernera Meinholda (H.I.T.T.)”

Prowadzę strony na Facebook-u: „Psyche Analiza” oraz „Psycholog LGBT