Kategorie zaburzeń psychicznych według ICD – 10 

F10 – F19
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych 

 • Ostre zatrucie 
 • Używanie szkodliwe 
 • Zespół uzależnienia 
 • Zespół abstynencyjny 

F20 – F29 
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenicznego i urojeniowego 

 • Schizofrenia 
 • Zaburzenie schizotypowe 
 • Utrwalone zaburzenie urojeniowe 
 • Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne  
 • Indukowane zaburzenie urojeniowe 
 • Zaburzenia schizoafektywne 

F30 – F39
Zaburzenia nastroju / afektywne 

 • Zaburzenie maniakalne / hipomaniakalne (mania / hipomania) 
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe  
 • Zaburzenie depresyjne (depresja) 
 • Zaburzenie depresyjne nawracajace  
 • Depresja sezonowa 
 • Utrwalone zaburzenia depresyjne (cyklotymia, dystymia) 

F40 – F48
Zaburzenia nerwicowe; zaburzenia związane ze stresem; zaburzenia pod postacią somatyczną (zaburzenia somatoformiczne) 

 • Zaburzenie lękowe 
 • Fobie (fobia społeczna, antropofobia, agorafobia, klaustrofobia, fobia prosta) 
 • Lęk paniczny / napadowy 
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw) / nerwica anankastyczna 
 • Zaburzenie stresowe / ostra reakcja na stres 
 • Ostra reakcja kryzysowa 
 • Zaburzenia adaptacyjne 
 • Szok kulturowy / reakcja żałoby 
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) 
 • Nerwica konwersyjna / histeria / psychoza histeryczna 
 • Amnezja dysocjacyjna 
 • Przymglenie psychogenne 
 • Zespół Gansera 
 • Osobowość mnoga 
 • Psychogenna afonia / dysfonia 

F50 – F59
Zaburzenia związane z procesami fizjologicznymi  

 • Zaburzenia odżywiania się 
 • jadłowstręt psychiczny / anorexia nervosa 
 • Żarłoczność psychiczna / bulimia nervosa 
 • Nieorganiczne zaburzenia snu (bezsenność, hipersomnia, sennowłóctwo, koszmary senne, lęki senne) 
 • Dysfunkcje seksualne (utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna, zaburzenia erekcji, zaburzenia orgazmu, impotencja psychogenna, wytrysk przedwczesny, pochwica, dyspareunia) 
 • Zaburzenia psychiczne związane z połogiem 
 • Nadużywanie substancji niepowodujących uzależniania (leki, witaminy, hormony, zioła) 

F60 – F69
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 

 • Specyficzne zaburzenia osobowości: 
  -osobowość paranoiczna, osobowość pieniacza, osobowość fanatyczna 
  – osobowość schizoidalna 
  – osobowość dyssocjalna 
  – osobowość psychopatyczna, socjopatyczna  
  – osobowość amoralna 
  – osobowość chwiejna emocjonalnie / borderline 
  – osobowość histrioniczna 
  – osobowość anankastyczna 
  – osobowość lękliwa (unikająca) 
  – osobowość zależna 
  – osobowość ekscentryczna 
  – osobowość typu haltlose 
  – osobowość bierno-agresywna 
  – osobowość asteniczna 
  – osobowość samoponiżająca się 
  – osobowość infantylna 
   
 • Mieszane zaburzenie osobowości 
 • Trwała zmiana osobowości (po chorobie psychicznej, po katastrofie, po przeżyciu ekstremalnej sytuacji) 
 • Zaburzenia nawyków i popędów / impulsów (patologiczny hazard, podpalanie / piromania, kradzież / kleptomania, trichotillomania) 
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej (transseksualizm, transwestytyzm) 
 • Zaburzenia preferencji seksualnych (fetyszyzm, transwestytyzm, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm) 
 • Zaburzenia związane z rozwojem seksualnym (zaburzenia dojrzewania seksualnego, orientacja seksualna niezgodna z ego / ego-dystoniczna, zaburzenie związków seksualnych) 
   

F80 – F89
Zaburzenia rozwoju psychicznego

(zaburzenia rozwoju mowy, języka, umiejętności szkolnych, funkcji motorycznych, autyzm dziecięcy, atypowy, zespół Retta, zespół Aspergera) F90 – F98
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 

 • Zaburzenie hiperkinetyczne (nadpobudliwość ruchowa) 
 • Zaburzenia zachowania (w środowisku rodzinnym, szkolnym) 
 • Zaburzenie opozycyjno-buntownicze  
 • Lęk przed separacją w dzieciństwie (lęk separacyjny) 
 • Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie 
 • Mutyzm wybiórczy 
 • Reaktywne zaburzenie przywiązania w dzieciństwie 
 • Zburzenie selektywności przywiązania 
 • Tiki 
 • Moczenie mimowolne 
 • Zanieczyszczenie się kałem 
 • Pica 
 • Jąkanie, mowa bezładna