ESEJE PSYCHOANALITYCZNE

“Take me to church” – psychoanalysis of the song. Damian Brela
Baza artykułów naukowych SSRN: https://ssrn.com/abstract=2886060

„Take me to church” – psychoanaliza utworu.
Baza artykułów naukowych SSRN: https://ssrn.com/abstract=2572627

Psychologiczne spojrzenie na pewien aspekt dziejącej się pandemii COVID-19. Dlaczego tak wiele osób nie wierzy w dziejącą się pandemię? (A Psychological Look at One Aspect of the Ongoing COVID-19 Pandemic. Why Do so Many People not Believe in An Ongoing Pandemic?)
Baza artykułów naukowych SSRN: https://ssrn.com/abstract=3748786