⎛⎝__⎠⎞ Halloween

⎝__⎠⎞ Halloween – psychoanalitycznym okiem

Dzisiejszej nocy obchodzone jest święto Halloween, które, w dużym skrócie, polega na przebieraniu się w upiorne stroje. Ma to na celu odstraszenie duchów, demonów, istot zza światów, które według wierzeń dzisiejszej nocy powracają.

Patrząc na to święto z perspektywy nieświadomych procesów możemy stwierdzić, że dużo więcej jest z nim psychologii niż jakiejkolwiek religii.

Przybierając postać upiorów poprzez strój, makijaż i inne rekwizyty garderoby podejmujemy, na poziomie nieświadomym, identyfikację z tymi fantazyjnymi istotami, które są odzwierciedleniem przeróżnych lęków.

Rozwój psychologiczny u każdego z nas przechodzi określone etapy i zadania rozwojowe i każde z nich produkuje konkretne lęki. Każdy z nas musi sobie z tymi lękami poradzić. Ze względu na fakt, iż są one uniwersalne dotyczą one w równym stopniu każdego człowieka (bez względu na szerokość geograficzną).

Lęki te, u dorosłych w dużym stopniu wyparte, stanowią siłę napędową kultury, wierzeń, religii – każdego ludzkiego wytworu.

I tutaj spotykamy święta, bez względu z jakiej religii one pochodzą.

W przypadku Halloween – święto to poprzez mechanizm utożsamienia oraz procesu odwrócenia pozwala, w perspektywie kulturowej, społecznej i mitycznej, uporać się z lękami, które indywidualnie nosimy.

W skrócie możemy określić Halloween jako święto oswajania wypartych lęków, fantazji, mrocznych sfer ludzkiej psychiki.

Demony (zniekształcone lęki), które nosimy w sobie czasami ulegają przemieszczeniu i wtenczas potrafią zrujnować nasze życie emocjonalne, interpersonalne, rodzinne, zawodowe itd. Stan taki określamy nerwicą i do przywróceniu równowagi potrzebne jest leczenie psychologiczne.

Motyw oswajania jest dosyć ciekawy, bo np. w obrzędach dziadów – święto Słowian – duchom przyrządza się jedzenie, częstuje się je potrawami, natomiast w chrześcijańskiej tradycji stawiania świec na grobach – płomień oprócz „pamięci” oznacza ciepło <emocjonalne>.

#halloween

#wszystkichświętych