Psychoterapia – wizyty – ONLINE

Psychoterapia prowadzona na odległość poprzez komunikatory typu Skype jest równie skuteczna jak terapia prowadzona stacjonarnie w gabinecie.

Skuteczność psychoterapii jest uzależniona od – przede wszystkim – kompetencji psychoterapeuty; jego zdolności do wczuwania się i rozumienia zaburzeń i problemów pacjenta, a także w psychoterapii kluczowe znaczenie ma zaangażowanie pacjenta, jego chęci do współpracy, do szczerości, do zachowywania ustalonych zasad terapii, systematyczności, odpowiedniej częstotliwości, pragnienia zmiany swojej sytuacji, motywacji do pracy nad sobą.

ZASADY PSYCHOTERAPII ON-LINE:

 1. Psychoterapia online odbywa się na takich samych zasadach jak w gabinecie.
 2. Pacjent powinien po swojej stronie zapewnić sobie spokojne miejsce, wygodne siedlisko (najlepiej fotel lub kanapa), ciszę, odpowiedni sprzęt (np. słuchawki, mikrofon, kamerkę itd.).
 3. Podczas sesji w pomieszczeniu gdzie znajduje się pacjent nie mogą znajdować się inne osoby – również małe dzieci czy niemowlęta, a także nie powinny pacjenta rozpraszać domowe zwierzęta.
 4. Spotkania nie mogą odbywać się w kawiarni, restauracji, korytarzu hotelowym, w pociągu, w autobusie, tramwaju czy podczas jazdy samochodem.
 5. Spotkania muszą przebiegać w warunkach bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
 6. Obecność osób trzecich łamie zasadę poufności oraz zachowanie tajemnicy zawodowej, co jest bezwzględnie potrzebne i wymagane prawnie do uczestniczenia w psychoterapii / konsultacji psychologicznej.
 7. Powyższe zasady dotyczą obu stron. Pacjent powinien zadbać o nie po swojej stronie i psychoterapeuta / psycholog po swojej stronie.
 8. Spotkania regularne powinny odbywać się w tym samym miejscu. Nie dopuszczalna jest sytuacja, żeby pacjent podczas sesji zmieniał pokój ze względu na osoby trzecie lub inne zakłócające czynniki.
 9. Spotkania online z psychologiem / psychoterapeutą nie są spotkaniami koleżeńskim, co czasami kojarzy się pacjentom ze względu na korzystanie z komunikatorów służących na co dzień towarzyskim sytuacjom.
 10. Podczas sesji online pacjent nie może jeść, gotować, sprzątać czy być w trakcie korzystania z toalety. Sesje nie mogą odbywać się w łazience czy toalecie.
 11. Spotkania on-line nie mogą mieć charakteru konspiracyjnego, czyli pacjent ukrywający się przed resztą domowników, współlokatorów czy innych osób w pomieszczeniach nie zapewniających warunków terapeutycznych.
 12. Warunki terapeutyczne, to:
  – ciche pomieszczenie,
  – wygodne siedlisko,
  – wystarczające oświetlenie,
  – poczucie bezpieczeństwa (psychicznego i fizycznego),
  – poczucie poufności.
 13. Niespełnienie powyższych zasad ze strony pacjenta lub prowadzącego wyklucza możliwość odbywania wizyt on-lin

Photo by Eyestetix Studio on Unsplash