Chciałbyś zrzucić sutannę, ale boisz się…?

Zrzucenie sutanny wiąże się zazwyczaj z silnym przeżyciem emocjonalnym; czasami to przeżycie podobne jest do traumy; czasami mężczyzna może przeżywać jakby kogoś oszukał lub jakby sam oszukiwał siebie; czasami wiąże się to z poczuciem odrzucenia;

Nierzadko potrzebne jest wsparcie, a czasami nawet i psychoterapia. Nierzadko życie w zhierarchizowanej strukturze kościelnej wiąże się z nadużyciami, wykorzystaniem, mobbingiem, przemocą psychiczną, emocjonalną, a nawet i fizyczną czy seksualną.

Chciałbyś zrzucić sutannę lub wystąpić z seminarium? Ale boisz się?